Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Green & So:
voor buitenruimte en samenleving

Green&So staat voor de verbinding tussen buitenruimte en samenleving. ‘Groen’ kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van sociaal maatschappelijke doelstellingen, zoals ontmoeting, meer samenhang in de wijk, participatie, werk en educatie. En (openbaar) groen wint aan kwaliteit als je vanuit een maatschappelijke invalshoek werkt, de mensen om wie het gaat hier actief bij betrekt.

Door ‘groen’ ťn ‘sociaal’ bewust met elkaar te verbinden, creëert Green&So meerwaarde voor de mensen om wie het gaat. Dit krijgt op allerlei manieren vorm: van het inrichten van buurttuinen, wijk-schooltuinen en gemeenschapstuinen, tot de inrichting van de buitenruimte bij maatschappelijke (zorg)instellingen, of een pakket aan maatregelen om de kwaliteit van tuinen van particuliere huurders van woningbouwverenigingen te verhogen.

Het werkterrein van Green&So ligt vooral op het snijvlak van groen én sociaal, maar Green&So is ook wel actief op het gebied van groen (tuinontwerp) of ‘sociaal’ (projecten in de sociale sector) alleen.