Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Groen & Sociaal

Green&So richt zich primair op projecten die zich op het snijvlak bevinden van ‘groen’ en ‘sociaal’. Voorbeelden hiervan zijn wijkschool- of wijkmoestuinen, gemeenschapstuinen, het verhogen van de basiskwaliteit van tuinen van huurders, de (her)inrichting van buitenruimte bij maatschappelijke (zorg)instellingen en workshops of lezingen over hoe groen en sociaal elkaar kunnen versterken.

Gemeenschapstuinen

Jacqueline van der Lubbe bedacht het concept gemeenschapstuinen door de combinatie van de twee (op dat moment nog naast elkaar bestaande) rollen die zij had als tuinontwerper en adviseur op het gebied van sociale vraagstukken. Het concept gemeenschapstuinen creëert een win-win situatie: beter openbaar groen én meer mensen actief met elkaar.

Gemeenschapstuinen zijn openbare tuinen die voor iedereen, jong en oud, iets te bieden hebben. Tuinen die gebruikt worden! Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen leren over natuur en gezonde voeding, werkplekken ontstaan voor specifieke doelgroepen en waar van tijd tot activiteiten voor de hele wijk worden georganiseerd.

Bij gemeenschapstuinen komt veel meer kijken dan een ontwerp alléén, het gaat om een continu proces van het creëren van draagvlak en samenwerking. Met de samenwerkingspartners en met de gebruikers wordt op interactieve wijze invulling gegeven aan een waardevolle groene plek voor en door de mensen uit de buurt.

Wijk-schooltuinen

Wijk-schooltuinen bevatten moestuinen voor kinderen van de basisschool, maar dan ingebed in een tuin die ook voor mensen uit de wijk van betekenis is. Zo worden meerdere doelstellingen met elkaar verbonden: educatie over natuur en gezonde voeding, ontmoeting tussen jong en oud, en de binding van wijkbewoners met de (brede) school.

Workshops en lezingen

Green&So verzorgt workshops en lezingen over de meerwaarde die "groen" en "sociaal" voor elkaar kunnen hebben. Het programma wordt in overleg met opdrachtgever vastgesteld.