Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Wijk-schooltuin Oisterwijk

Wijk-schooltuinen bevatten moestuinen voor kinderen van de basisschool, maar dan ingebed in een tuin die ook voor mensen uit de wijk van betekenis is. Zo worden meerdere doelstellingen met elkaar verbonden: educatie over natuur en gezonde voeding, ontmoeting tussen jong en oud, en de binding van wijkbewoners met de (brede) school.

Oisterwijk, basisschool (2011)
Bij een basisschool in Oisterwijk is met inspanning van teamleden en een paar betrokken ouders een pilot wijk-schooltuin opgezet, waaraan naast de kinderen en hun ouders ook wijkbewoners deelnemen. Niet alleen leren de kinderen zo over het kweken van groente en gezonde voeding, ook wordt de verbinding van wijkbewoners met de (toekomstige brede) school versterkt. Jong en oud werken met veel plezier in de tuin! Green&So ondersteunt dit project op niet-commerciële basis.