Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

WeAreBeeWare

Samen met Neelke Goossens van Studio Schep heeft Green&So een aparte entiteit gevormd: WeAreBeeWare.
Ons doel is om het leefgebied van en de aandacht voor de bij in brede zin te vergroten. Wij richten ons daarbij op bedrijven(terreinen), gemeenten en maatschappelijke organisaties. We doen dit door het aanbieden van biodovers groenontwerp, voedsel- en nestelgelegenheid voor wilde bijen, bijenkasten mét imker, het zichtbaar maken van MVO en PR voor het bedrijf en actieve bewonersparticipatie. Meer weten? kijk op onze website of neem contact op!

www.wearebeeware.nl