Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Schoolpleinen van de Toekomst

Voor een aantal basisscholen en kindcentra in de regio Den Bosch maakt Green&So een inrichtingsplan voor het schoolplein. Dit gebeurt in het kader van het programma 'Schoolpleinen van de Toekomst', dat mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Noord Brabant, de waterschappen, het Prins Bernard Water Natuur en Cultuur Fonds en het programma Jong Leren Eten.

De aanpak die hierbij wordt gehanteerd gaat uit van de gebruikers: de kinderen, de teamleden, de ouders, eventuele partners zoals kinderopvang en BSO, én de buurt. Per school wordt een passend plan gemaakt dat aansluit bij de onderwijsvisie, de specifieke lokale situatie en uiteraard de wensen en ideëen van de gebruikers. Het uitgangspunt daarbij is dat er een belangrijke vergroening plaatsvindt: meer biodoversiteit, natuurlijk spelen, eetbaar groen. Ook natuurlijke waterretentie en schaduw zijn belangrijke elementen. Zo vervullen de schoolpleinen niet alleen een educatieve en speelfunctie maar dragen zij ook bij aan de opgave in het kader van de klimaatadaptatie.

Per school wordt het participatieproces ingevuld. Er worden ontwerpateliers of workshops georganiseerd waarin zowel de kinderen als de teamleden, de ouders en eventuele buren of andere partners hun inbreng geven. Op basis van deze input wordt een ontwerp gemaakt. Green&So begeleidt de scholen ook bij de aanbesteding van de aanleg en de uitvoering ervan. Bij de uitvoering worden de ouders en de kinderen zoveel mogelijk betrokken.

De scholen waarvoor Green&So een plan maakt zijn De Caleidoscoop in Empel, De Hobbit, Het Rondeel, De Sprong, 't Schrijverke (alle gerealiseerd), De Ontdekking, Noorderlicht, en De Springplank (alle drie voorjaar 2020). Ook De Piramide in Vught en Pius X in Oss krijgen voorjaar 2020 een groen schoolplein.

schoolplein De Piramide, Vught

Green&So werkt in deze projecten samen met Kitty Broekman van Het Groene Pad, die voor de scholen een educatief programma op maat maakt, met als uitgangspunt dat de lessen in dit programma de bestaande methodes vervangen.