Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Inrichting woonomgeving Oude Gracht West, Eindhoven

In Oude Gracht West te Eiindhoven worden door Woonbedrijf 54 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De woningen zijn gesitueerd in een prachtige groene omgeving. De bewoners hebben op een terras na geen eigen tuin. Om die reden is de opgave hier om de directe woonomgeving samen met de bewoners aantrekkelijk in te richten en gezamenlijk gebruik hiervan te stimuleren.

Samen met Neelke Goossens van Studio Schep, geeft Green&So vorm aan dit proces en aan de buitenruimte. Met de nieuwe bewoners worden kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, waarin bewoners op ludieke wijze met elkaar en met hun nieuwe woning kennismaken. Ook de woonomgeving komt daarbij aan bod. De bewoners zijn hierin leidend: in interactieve sessies gaan zij met elkaar in gesprek en geven zij hun wensen, ideeën en voorkeuren aan. Overige partners in dit project zijn Woonbedrijf, de gemeente Eindhoven, en Stam & De Koning. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernard Natuur en Cultuur Fonds.