Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

MIJNtuin, herinirichting groen Malburgen West Arnhem

In Malburgen West Arnhem liggen 16 flats die lang op de nominatie voor sloop stonden, maar waarvan nu besloten is om deze grondig te renoveren. Volkshuisvesting Arnhem grijpt deze gelegenheid aan om samen met de gemeente Arnhem, Rijnstad en andere partners het project MIJNwijk te lanceren. Uitgangspunt is dat gekeken wordt naar de aanwezige kwaliteiten in de wijk, de waardestromen die de wijk in- en uitgaan en de talenten van de bewoners. Werkgelegenheid, ondernemerschap en eigene initiatief worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Eťn van de elementen is de aanpak van het groen rondom de flats. In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem ondersteunt Green&So dit proces. Samen met de bewoners wordt een plan gemaakt voor MIJNtuin: de inrichting van de negen grasvelden, en voor de wijze waarop onderhoud en programmering duurzaam kunnen worden belegd. In juni vond de startbijeenkomst plaats, en is het eerste ontwerpatelier gehouden. Daarna hebben nog enkele bijeenkomsten met bewoners plaatsgevonden. Op basis van hun input is het masterplan gemaakt. Dit wordt de komende maanden in interactie met de gebruikers stapsgewijs verder uitgewerkt.