Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Wereld School Wereld Wijk

In vier Brabantse gemeenten voeren basisscholen samen met maatschappelijke partners, bedrijven en bewoners uit de wijk activiteiten uit gericht op duurzaamheid. 'Mondiaal denken, lokaal doen' vormt het motto. Per school/wijk wordt samen met de partners een programma uitgevoerd, bestaande uit uiteenlopende activiteiten. Zo worden groene schoolpleinen ingericht, biologische streekproductenmarkten georganiseerd, in wijkschooltuinen gewerkt, RepairSchools georganiseerd en vinden allerlei activeiten plaats gericht op energie, afval, biodiversiteit etc. De scholen vormen steeds het centrum van waaruit activiteiten worden geïnitieerd. Kinderen gaan - binnen én buiten het leslokaal - samen met vrijwilligers, professionals en bedrijven aan de slag om bij te dragen aan een leefbare omgeving. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar kennis over duurzaamheid bij deelnemers aan het project en naar het proces van samenwerking tussen de verschillende partners. De ervaringen en resultaten van het project worden vastgelegd in een publicatie.

Het project beslaat de periode augustus 2013 - maart 2015 en wordt uitgevoerd in de gemeenten Veghel (Edith Steinschool), Oisterwijk (bs De Tovervogel), Heusden (Lambertusschool) en Sint Michielsgestel (bs De Touwladder). De scholen worden ondersteund door een professioneel team bestaande uit Green&So (projectleiding en procesbegeleiding binnen de vier deelprojecten), Eric Schoones (verslaglegging), Walter Teurlings (inhoudelijk deskundige duurzaamheid en onderwijs) en het Louis Bolk Instituut (onderzoek). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord Brabant.

Zie voor meer informatie www.wereldschoolwereldwijk.nl