Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

De Hof van Puccini, Tilburg

In de wijk Stokhasselt Noord te Tilburg is een braakliggend terrein omgevormd tot een mulifunctionele gemeenschapstuin, 'De Hof van Puccini'. In mei 2013 is gestart met het creëren van draagvlak in de wijk en het inrichten van het eerste deel, het 'Snikkersterrein' (ontworpen door Dorith van Gestel). Samen met de bewoners en kinderen uit de wijk werd de vlindertuin ingezaaid. Op 17 september 2013 opende Loretta Schrijver in deze vlindertuin de campagne Idylle van de Nederlandse Vlinderstichting. In januari 2014 zijn ontwerpateliers georganiseerd, waarin samen met buurtbewoners en partners uit de wijk nagedacht is over de inrichting van het naastgelegen 'Oomsterrein'. Dit heeft geleid tot een breed gedragen ontwerp. Vanuit het initiatief 'de plukroute' door Tilburg is de tuin vervolgens aangeplant met eetbare planten. De aanleg van dit deel van de tuin is voorjaar 2015 grotendeels gerealiseerd.
Samenwerkingspartners waren gemeente Tilburg, GGD Midden Brabant, Contour De Twern, Studio T, Van Helvoirt Groenprojecten en de wijkraad Stokhasselt Noord. Studenten van Studio T (thans Helicon MBO Tilburg) droegen in het kader van hun studie bij aan het creëren van draagvlak in de wijk.
Green&So verzorgde de procesbegeleiding, en maakte op basis van de ontwerpateliers een ontwerp voor het Oomsterrein.

Zie ook de facebook pagina van De Hof van Puccini