Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Versterken van sociale netwerken (leefbaarheid, Wmo)

(2010-2011) Project voor de gemeente Werkendam in opdracht van en in samenwerking met RadarAdvies. Sociale netwerken zijn voor iedereen van belang, of het nu gaat om formele netwerken (school, verenigingen, clubs, collega’s) of informele (familieverbanden, vrienden, buren). In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervullen sociale netwerken bovendien een steeds belangrijkere rol, mensen worden eerst op elkaar aangewezen voor zij een beroep kunnen doen op voorzieningen van de overheid. Green&So heeft mee uitvoering gegeven aan een onderzoek op basis van de ‘voor en door’ methodiek, waarbij in gesprek met burgers is benoemd welke maatregelen in de vijf dorpskernen van de gemeente bijdragen aan het versterken van de sociale netwerken in die kernen.