Johannes Vermeerstraat 4
5062 LS Oisterwijk
T. 013 59 02 827
info@greenandso.nl

Wijk-schooltuin Almere

Wijk-schooltuinen bevatten moestuinen voor kinderen van de basisschool, maar dan ingebed in een tuin die ook voor mensen uit de wijk van betekenis is. Zo worden meerdere doelstellingen met elkaar verbonden: educatie over natuur en gezonde voeding, ontmoeting tussen jong en oud, en de binding van wijkbewoners met de (brede) school.

Wijk-schooltuin Almere
Een plantsoen dat aan de beurt was voor grootonderhoud in de bouwmeesterbuurt in Almere is omgevormd tot een wijk-schooltuin. De tuin ligt in de directe nabijheid van enkele basisscholen. De tuin is in opdracht van Ymere en gemeente Almere en in samenwerking met Brede School Bouwmeester, Leerwerkbedrijf, ROC Flevoland, Activeringscentrum De Bouwsteen, Landschapsbeheer Flevoland en kunstenaar Erik Fakkeldij tot stand gekomen. Green&So heeft het proces van herinrichting begeleid (procesadvies, creëren draagvlak in de wijk en samenwerking met partners in de wijk) en heeft het ontwerp voor de tuin gemaakt.

In kinderateliers en een ontwerpatelier hebben kinderen en buurtbewoners wensen en ideeën voor de inrichting van de tuin kunnen aandragen. De tuin biedt voor elk wat wils: naast de schoolmoestuintjes zijn er een natuureiland met waterpoel, insectenhotel, fruitbomen, jeu de boulesbaan, enkele speelfuncties, kruidentuin, picknicktafels en een buurt-ontmoetingsbank in opgenomen. Jongeren hebben de sjablonen voor de ontmoetingsbank gemaakt. De tuin is op 23 mei 2012 feestelijk geopend. Een tuinwerkgroep bestaande uit professionals uit de wijk en wijkbewoners dragen zorg voor de programmering van activiteiten. Kinderen van de basisscholen uit de nabije omgeving werken wekelijks in de schoolmoestuintjes.

Voor een impressie van de opening:
http://youtu.be/TtstvPxp2Ic
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/91415/buurtmoestuin-bouwmeesterbuurt-geopend

Overige artikelen:
http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article14059333.ece/Regenachtige-start-aanleg-buurtmoestuin

www.greenandso.nl/uploads/File/@ib%201%20jaargang%202%20op%20verzoek.pdf (bron: @ib, gemeente Almere)